Zámková dlažba - Zatravňovací dlažba - Chodníkové dlaždice - Dlaždice okolo bazénu - Betonové obklady - Stříšky na plot - Hlavice na sloupky - Obrubníky zahradní - Obrubníky chodníkové - Venkovní květináče ......
Od 12.11.2019 do 30.04.2020
PROVOZ PŘERUŠEN

 

Z hlediska výsledné a nadčasové kvality celého stavebního díla je správné provedení podkladních vrstev nejdůležitější fází celé výstavby. Sebekvalitnější dlažba nemůže suplovat jakékoliv nedostatky a nekvalitu podloží, které svým složením a zpracováním musí odpovídat předpokládanému zatížení a geologickým poměrům. Podkladní vrstvy svým složením musí být propustné, aby byl zajištěn odtok povrchové vody a tím splněna charakteristická vlastnost betonové dlažby.                      

Velký důraz je kladen na technologicky správné a kvalitní hutnění jednotlivých podkladních vrstev, případně po jejich částech o tloušce 10-15 cm. Předejdeme tak nebezpečí "propadání" dlažby v budoucnosti. Podkladní vrstvy se provádějí ve spádu budoucí nové plochy.

Nejvhodnějším  materiálem pro podkladní vrstvy je drcené kamenivo od frakce 32-63 mm až po frakci 4-8 mm, příp. 2-5 mm, na tzv. kladecí vrstvu (drceným kamenivem se rozumí lomová drť o specifikovaných velikostech kaménků v mm). Optimální tloušťka kladecí vrstvy pro všechny druhy a výšky dlažeb je 30 mm, nejvhodnější materiál je drcené kamenivo frakce 4-8 mm, případně 2-5 mm. Při provádění je nutné uvědomovat si budoucí pokles kladecí vrstvy o cca 8-10 mm - při finálních fázích realizace, tj. při hutnění položené dlažby.

Ručně se kladecí vrstva urovnává dřevěnou nebo ocelovou latí strháváním po přesně (pouze pro tento úkon) osazených vodících lištách. Je-li to možné (vzhledem k šířce prováděné plochy), lze využít pro provedení kladecí vrstvy již zabudované obrubníky. Pro přesné dodržení projektovaných výšek a spádů dlážděné plochy je toto nejdůležitější fáze výstavby.

klikni na obrázek pro zvětšení

LEHKÝ CHODNÍK
LEHKÝ CHODNÍK
CHODNÍK
CHODNÍK
POJEZDOVÁ PLOCHA PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL
POJEZDOVÁ PLOCHA PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL
POJEZDOVÁ PLOCHA PRO STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ
POJEZDOVÁ PLOCHA PRO STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one