Zámková dlažba - Zatravňovací dlažba - Chodníkové dlaždice - Dlaždice okolo bazénu - Betonové obklady - Stříšky na plot - Hlavice na sloupky - Obrubníky zahradní - Obrubníky chodníkové - Venkovní květináče ......
Od 12.11.2019 do 30.04.2020
PROVOZ PŘERUŠEN

 

Vlastní pokládka dlažby

Zásadně se neprovádí podsypávání a zaklepávání po jednotlivých kostkách, ale pokládá se na urovnané a do příslušné nivelity stažené podloží.                          

Nepoužívá se žádná palička. Dlažba se přitiskne těsně k sobě. Pokládá se v celé šíři mezi obrubníky proti spádu dlážděné plochy. Pokládá se zásadně z již vydlážděné plochy, tzn. že na připravenou kladecí vrstvu se nevstupuje.

Provádění nestandardních detailů u okrajů, sloupů, kanalizačních vpustí, zábradlí atd. se zásadně řeší pomocí štípání dlažby nebo pomocí řezání pilou na beton, nikdy pomocí jakékoliv betonové zálivky. Životnost betonové dlážby je několik generací (protože její pevnost je okolo 60 Mpa, zatímco životnost betonové zálivky je maximálně jedna zima, má pevnost jen 6 Mpa).

Čerstvě vydlážděná plocha se dvakrát hutní vibrační deskou opatřenou speciálním plastem. Poprvé po položení dlažby, podruhé po prvním zapískování. Hutněním se srovnají přípustné výškové výrobní tolerance jednotlivých dlaždic, ale pozor, celá plocha se sníží o 8-10mm. 

Dlažba je opatřená na svých bocích tzv. distančními nálisky, které budoucí spáru vymezují. Nezbytně nutné je provést dvakrát zapískování spár nejlépe křemíčitým pískem frakce 0-2 mm, vždy po zhutnění plochy vibrační deskou opatřenou speciálním plastem. Kvalitně a dvakrát provedené zapískování spár mezi dlažbou nepostradatelně spolupůsobí při rovnoměrném rozkládání tlaků působících na dlážděných plochách. Podcenění, resp. nedokonalé zapískování může způsobit pohyb jednotlivých dlaždíc a následné vyštípnutí jejich horních částí.

Doporučujeme dláždit plochu odebíráním dlaždic současně alespoň ze tří palet. Předejde se tak případnému kontrastu barevných rozdílů na vydlážděné ploše, kterým se nevyhne skutečně žádný výrobce na celém světě.

Před konečným a důkladným zaplněním spár mezi dlažbou nesmí být plocha zatěžována na maximum, mohlo by dojít k pohybů dlaždic a vylamování jejich horních hran.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one